Nasze wartości

Zasadnicze znaczenie mają ludzie i wartości. Jesteśmy przekonani, że nasz wewnętrzny sukces jako organizacja oraz zewnętrzny sukces jako partner winne być oparte na naszych wspólnych wartościach: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa, a następnie kierowanie się nimi.

Nasze podstawowe wartości osobowe

Uczciwość
Jesteśmy przekonani, że wysokie standardy moralne stanowią fundament wręcz wszystkiego. Oczekujemy uczciwego, otwartego i etycznego postępowania ze strony członków naszego zespołu, dążąc do zatrudnienia wyłącznie autentycznie właściwych osób.

Kreatywność
Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów. Postrzegamy je w kategoriach interesującego wyzwania, podchodząc do nich w sposób twórczy, przy czym zachęcamy do przedsiębiorczego myślenia i otwartych dyskusji. Rzucamy wyzwanie status quo, dążąc każdego dnia do uczenia się, doskonalenia i tworzenia.

Wytrwałość
Nieruchomości są działalnością rozłożoną na długie okresy, a nasz zespół składa się z osób, które potrafią się skupić i umotywować, jednocześnie pracując przy inwestycjach rozciągających się na kilka lat. Jesteśmy wytrwali, a zarazem potrafimy cieszyć się razem z małych kroczków w kierunku odniesienia sukcesu.

Praca zespołowa
Budownictwo jest działalnością o wielu aspektach, wymagającą zespołu osób, które pomagają sobie nawzajem i uzupełniają się doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. Tworzymy ducha zespołowości, który uważamy za kamień węgielny naszych sukcesów.

Nasze podstawowe wartości biznesowe

Uczciwość
Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w naszej działalności, zarazem oczekując tego samego od naszych kontrahentów. Nie podzielamy maksymy, że cel uświęca środki.

Kreatywność
Nasz kreatywny zespół tworzy innowacyjne rozwiązania dla naszych kontrahentów w każdej dziedzinie rynku nieruchomości. Jesteśmy gorąco zainteresowani w znalezieniu rozwiązań dla twoich problemów!

Wytrwałość
Myślimy w kategoriach długofalowych i na tym też polega nasza praca. Zespół jest z nami od ponad dziesięciu lat, wykazaliśmy się wytrwałością oraz dotrzymaliśmy naszych obietnic nawet w najgorszym okresie kryzysu finansowego. Możesz być pewny, że również dotrzymany naszych obietnic w przyszłości.

Praca zespołowa
Budujemy długotrwałe relacje w trakcie pracy z naszymi dostawcami, klientami oraz innymi kontrahentami jako silny zespół, wzajemnie się szanując i doceniając.

Informacje