Partnerstwa

Corvin Plaza w partnerstwie z Klépierre

Partnerstwa Futureal

W trakcie ostatnich 10 lat uczestniczyliśmy w ponad tuzinie pomyślnych partnerstw i wspólnych przedsięwzięciach z inwestorami instytucjonalnymi, innymi przedsiębiorstwami budowlanymi, właścicielami gruntów, najemcami, bankami oraz miastami.

Nasze partnerstwa przeszły próbę zarówno w pomyślnych, jak i w ciężkich czasach. Zawsze pozostawaliśmy wierni naszym partnerom, spełniając wszystkie nasze obietnice.

Chętnie nawiązujemy współpracę z podmiotami, które podzielają nasze wartości!

Nova Park w partnerstwie z Caelum Development

ParkLake Plaza w partnerstwie z Caelum Development

Gold Plaza w partnerstwie z Immofinanz

Nasi głowni akcjonariusze to byli zawodowi matematycy, więc uważamy, że jeden plus jeden może być więcej niż dwa, i to znacznie więcej!

Prowadzimy przejrzystą i otwartą platformę z bardzo niewielką ilością ego, co sprawdza się w silnych partnerstwach. Występujemy jako partnerzy w różnych rolach: partnerów prowadzących eksploatację ze znaczącym współinwestowaniem, partnerów w złożonych joint venture, współbudowniczych, inwestorów w kapitał uprzywilejowany, inwestorów typu mezzanine, a nawet komandytariuszy.

Większość tych joint venture rozpoczęło się od zwyczajnego połączenia telefonicznego lub e-maila. Jeśli masz naprawdę interesujący pomysł, skontaktuj się z nami! newideas@futurealgroup.com

Marina Park w partnerstwie z TriHolding

Vision Towers w partnerstwie z KPMG

Informacje