Inne przedsięwzięcia

Futureal także przejawia aktywność w wyspecjalizowanych segmentach rynku nieruchomości, takich jak hotele, ośrodki profilaktyki zdrowotnej (wellness), logistyka oraz specjalistyczne ośrodki detaliczne.

Naszym celem jest współpraca z aktywnymi na rynku nieruchomości partnerami inwestycyjnymi lub deweloperskimi (przedsiębiorcami, inwestorami, podmiotami państwowymi), posiadającymi rozległą wiedzę o uwarunkowaniach lokalnych, którzy poszukują partnera mogącego wnieść istotne doświadczenie na rynku nieruchomości wraz ze znaczącym kapitałem.

W ostatnich latach staliśmy się jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów w zakresie przedsięwzięć PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Niemal ukończone przedsięwzięcie o wartości 922 mln euro, Corvin Promenade, jest największym przedsięwzięciem w Europie środkowej w zakresie wielowymiarowej regeneracji miejskiej centrum miejskiego. Nasza współpraca z władzami terenowymi trwa już 15 lat.

Regeneracja terenów Kelenföld należy do największych europejskich inwestycji typu brownfield w zakresie transportu publicznego, której zakres obejmuje budowę punktów detalicznych i transport w ramach Etele City Centre oraz utworzenie Budapest ONE Business Park.

Media w Madárhegy i rozbudowa jednostki podziału administracyjnego zostały zrealizowane we współpracy z władzami terenowymi w ramach innowacyjnego i zupełnie przejrzystego, otwartego partnerstwa finansowego.

Informacje