Handel detaliczny

Futureal stawia sobie za cel budowę szczególnych obiektów handlowych i rozrywki o unikalnej atmosferze, służących jako miejsca spotkań i ogniska życia społecznego.

Tworzymy zrównoważone, ruchliwe i innowacyjne galerie handlowe we współpracy z władzami terenowymi, inwestorami i wiodącymi graczami na rynku nieruchomości.

W ostatnich latach Futureal zrealizował trzy centra handlowe w trzech różnych państwach regionu, w partnerstwie z trzema wielkimi graczami na rynku nieruchomości o ogromnym doświadczeniu. Nasza aktualna inwestycja, Plac Etele, jest największym przedsięwzięciem w Budapeszcie w zakresie galerii handlowych, o powierzchni 55 000 m2 na terenie dynamicznie rozwijającego się rejonu, Kelenföld.