Kim jesteśmy

Futureal jest twoim partnerem i dostawcą rozwiązań. Istota naszej działalności polega na pracy wespół z wami jako silny i zaangażowany zespół w okresie kilkuletniego trwania inwestycji w celu stworzenia wyjątkowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Bez względu na to, czy jesteś naszym klientem, inwestorem, dostawcą usług lub towarów, czy też członkiem miejscowej społeczności, zależy nam, abyśmy byli twoim zaufanym partnerem oraz na terminowym dostarczeniu produktów najwyższej jakości!

Wprowadzenie do Grupy Futureal

Rozwój i inwestowanie w nieruchomoście
Dzięki projektom o wartości 3 miliardów euro, Futureal stał się dominującym podmiotem na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości.Uczestniczymy w przedsięwzięciach renowacji miejskiej o mieszanym przeznaczeniu, w inwestycjach mieszkaniowych, biurowych i handlowych, a także w projektach zagospodarowania i inwestycjach w nieruchomości handlowe; dostarczamy również ustrukturyzowane rozwiązania finansowe.

Zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach
Zasadniczymi aktywami Futureal są ludzie – nasz, liczący ponad 500 osób, zespół doświadczonych specjalistów, jeden z największych w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej. Pracujemy razem w dynamicznym, ukierunkowanym na ludzi nieformalnym środowisku, którego spoiwem są wspólnie wyznawane wartości: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa.

Praca w ramach silnego partnerstwa
Uważamy, że nasza dotychczasowa pomyślność jest wynikiem określonych kluczowych składników: wybitnego zespołu, działanie na rynku w sposób uczciwy i odpowiedzialny, siły finansowej, wiedzy nt. spraw miejscowych oraz naszych globalnych relacji. Pielęgnujemy bliskie, długookresowe wzajemnie korzystne relacje z naszymi partnerami, w tym z miastami, najemcami, dostawcami usług, inwestorami i bankami.

Tworzenie trwałych wartości dla naszych klientów i społeczności miejscowych
Naszym celem pozostaje tworzenie trwałych wartości dla naszych klientów, najemców oraz miejscowych społeczności, z którymi współpracujemy. Uważamy za swój obowiązek minimalizowanie oddziaływania na środowisko poprzez zrównoważony rozwój oraz tworzenie inwestycji z silnym i unikalnym wyczuciem miejsca.

Futureal w liczbach

– ponad 100 projektów;
– ponad 500 wysoko wykwalifikowanych specjalistów – jeden z największych zespołów w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej;
– inwestycje o wartości 3 mld EUR o powierzchni w sumie 2 milionów m2;
– Naszym głównym rynkiem jest Europa Środkowowschodnia: Węgry, Rumunia oraz Polska, nasze działania prowadzone są także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

UKOŃCZONE inwestycje brutto m2 (000) netto m2 (000) mln EUR
biurowe 15 190 160 450
handlowe 6 208 138 447
mieszkaniowe 19 314 200 320
inwestycje 16 155 127 121
RAZEM 56 867
624
1 338
W TOKU inwestycje brutto m2 (000) netto m2 (000) mln EUR
biurowe 5 107 95 299
handlowe 1 140 54 250
mieszkaniowe 26 470 263 523
RAZEM 32 717
412
1 072
PLANOWANY inwestycje brutto m2 (000) netto m2 (000) mln EUR
biurowe 4 112 71 213
mieszkaniowe 37 383 338 423
RAZEM 41 495
409
636
ŁĄCZNIE 129 2 079
1 445
3 046

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pilnujemy, aby nasze budowle stwarzały długookresową wartość, wzbudzały przywiązanie do danego miejsca oraz przyczyniały się do doskonalenia jakości życia. Instytut Gruntów Miejskich przyznał naszym inwestycjom nagrodę za zrealizowanie tych celów w ramach naszej kluczowej inwestycji renowacji miejskiej, przekształcając wielce problematyczny zniszczony obszar miejski w wielofunkcyjne środowisko żywotnego centrum miejskiego. Jesteśmy wiodącą na Węgrzech firmą w zakresie wprowadzania i przestrzegania norm dot. budowy studni.

Uważamy, iż interesy biznesu należy wyważać z potrzebami społeczności miejscowych. W ramach projektu renowacji miejskiej w Corvin, mieliśmy znaczący udział w publicznym programie o wartości 71 mln EUR, który wspomógł ponad 1 000 rodzin dotkniętych ubóstwem w poprawie ich warunków bytowych. Rozbudowaliśmy szkoły, odnowiliśmy zabytkowe budynki, wspieraliśmy programy mieszkań socjalnych oraz stworzyliśmy nowe przestrzenie publiczne oraz nową infrastrukturę.

Wierzymy w zrównoważony rozwój. Naszym celem jest realizacja i eksploatacja naszych inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa, zużycia energii i emisji, a także ochrona środowiska naturalnego. Uzyskaliśmy certyfikację budownictwa ekologicznego dla większości naszych przedsięwzięć, przy czym wprowadziliśmy w naszych budynkach szereg innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Grupa Futureal jest członkiem-założycielem Węgierskiej Rady Budownictwa Ekologicznego (Hungarian Green Building Council www.hugbc.hu) oraz jest zarejestrowanym członkiem Światowej Rady Budownictwa Ekologicznego (World Green Building Council, www.worldgbc.org).

Jesteśmy przekonani, że należy dawać. Przekazujemy regularne wkłady na rzecz programów w zakresie zdrowia dzieci i pomocy dla bezdomnych.

Wprowadzenie do Cordia

A CORDIA a Futureal Csoport leányvállalata: lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozik. Középtávú célkitűzésünk, hogy a közép-kelet-európai és délkelet-európai régiók vezető lakóingatlan fejlesztő cégévé váljunk. Tevékenységünk jelenleg Budapestre, Bukarestre, Krakkóra és Varsóra terjed ki, de újabb és újabb területek bevonásával folyamatosan szélesítjük tevékenységi körünket. Szívvel-lélekkel azon vagyunk, hogy az általunk épített lakások igazi otthonokká váljanak. Kiterjedt és jól kiépített alvállalkozói hálózatunk, valamint a hosszú távra kidolgozott beruházási céljaink szavatolják, hogy lakásaink határidőre elkészüljenek.

Biztonságos, élhető, modern lakásokat építünk, különleges és egyedi építészeti megoldásokkal, amelyek közül több már rangos szakmai díjakkal is büszkélkedhet. Tapasztalt szakmai stábunk – amely, ha a tulajdonosok erre igényt tartanak -, a lakások berendezésében, kiadásában és menedzselésében is segítséget tud nyújtani.

Nasze nagrodzone projekty

Nagrody Futureal

Nagrody Futureal w zakresie budownictwa biurowego

Informacje