Kim jesteśmy

Futureal jest twoim partnerem i dostawcą rozwiązań. Istota naszej działalności polega na pracy wespół z wami jako silny i zaangażowany zespół w okresie kilkuletniego trwania inwestycji w celu stworzenia wyjątkowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Bez względu na to, czy jesteś naszym klientem, inwestorem, dostawcą usług lub towarów, czy też członkiem miejscowej społeczności, zależy nam, abyśmy byli twoim zaufanym partnerem oraz na terminowym dostarczeniu produktów najwyższej jakości!

Wprowadzenie do Grupy Futureal

Rozwój i inwestowanie w nieruchomoście
Dzięki projektom o wartości 6 miliardów euro, Futureal stał się dominującym podmiotem na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości. Nasz portfel inwestycyjny obejmuje projekty rewitalizacji obszarów miejskich o mieszanej funkcji, nieruchomości mieszkalne, obiekty handlowe, biurowe, przemysłowe i logistyczne, inwestycje w nieruchomości komercyjne oraz różne programy finansowania strukturalnego.

Zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach
Zasadniczymi aktywami Futureal są ludzie – nasz, liczący ponad 400 osób, zespół doświadczonych specjalistów, jeden z największych w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej. Pracujemy razem w dynamicznym, ukierunkowanym na ludzi nieformalnym środowisku, którego spoiwem są wspólnie wyznawane wartości: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa.

Praca w ramach silnego partnerstwa
Uważamy, że nasza dotychczasowa pomyślność jest wynikiem określonych kluczowych składników: wybitnego zespołu, działanie na rynku w sposób uczciwy i odpowiedzialny, siły finansowej, wiedzy nt. spraw miejscowych oraz naszych globalnych relacji. Pielęgnujemy bliskie, długookresowe wzajemnie korzystne relacje z naszymi partnerami, w tym z miastami, najemcami, dostawcami usług, inwestorami i bankami.

Tworzenie trwałych wartości dla naszych klientów i społeczności miejscowych
Naszym celem pozostaje tworzenie trwałych wartości dla naszych klientów, najemców oraz miejscowych społeczności, z którymi współpracujemy. Uważamy za swój obowiązek minimalizowanie oddziaływania na środowisko poprzez zrównoważony rozwój oraz tworzenie inwestycji z silnym i unikalnym wyczuciem miejsca.

Futureal w liczbach

– ponad 235 projektów;
– ponad 400 wysoko wykwalifikowanych specjalistów – jeden z największych zespołów w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej;
– inwestycje o wartości 6 mld EUR o powierzchni w sumie 4 milionów m2;
– Naszym głównym rynkiem zbytu jest Europa Środkowo-Wschodnia: Węgry, Rumunia i Polska, z dalszą działalnością w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

UKOŃCZONE inwestycje GLA
brutto m2
mEUR
biurowe 17 232 750 386 290 810
handlowe 7 192 582 344 171 717
mieszkaniowe 59 530 868 801 468 1 113
logistyka 6 265 889 265 889 293
inwestycje 6 59 419 79 460 51
RAZEM 95 1 281 508
1 877 277
2 985
W TOKU inwestycje GLA
brutto m2
mEUR
biurowe 4 72 600 47 841 87
handlowe
mieszkaniowe 20 165 091 234 403 379
logistyka 3 146 419 146 419 165
inwestycje 15 71 899 81 200 138
RAZEM 42 456 009
509 863
768,9
PLANOWANY inwestycje GLA
brutto m2
mEUR
biurowe 5 100 000 200 000 400
mieszkaniowe 83 743 203 910 585 1978
logistyka 11 472 143 472 143 539
hotel 1 6 250 10 000 35
inwestycje 3 91 570
RAZEM 103 1 413 166
1 592 728
2 946
ŁĄCZNIE 240 3 150 683
3 979 868
6 700
SPRZEDANA ŁĄCZNIE 730 779
1 129 965
1 858

Nasze podstawowe wartości osobowe

Uczciwość
Jesteśmy przekonani, że wysokie standardy moralne stanowią fundament wręcz wszystkiego. Oczekujemy uczciwego, otwartego i etycznego postępowania ze strony członków naszego zespołu, dążąc do zatrudnienia wyłącznie autentycznie właściwych osób.

Kreatywność
Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów. Postrzegamy je w kategoriach interesującego wyzwania, podchodząc do nich w sposób twórczy, przy czym zachęcamy do przedsiębiorczego myślenia i otwartych dyskusji. Rzucamy wyzwanie status quo, dążąc każdego dnia do uczenia się, doskonalenia i tworzenia.

Wytrwałość
Nieruchomości są działalnością rozłożoną na długie okresy, a nasz zespół składa się z osób, które potrafią się skupić i umotywować, jednocześnie pracując przy inwestycjach rozciągających się na kilka lat. Jesteśmy wytrwali, a zarazem potrafimy cieszyć się razem z małych kroczków w kierunku odniesienia sukcesu.

Praca zespołowa
Budownictwo jest działalnością o wielu aspektach, wymagającą zespołu osób, które pomagają sobie nawzajem i uzupełniają się doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. Tworzymy ducha zespołowości, który uważamy za kamień węgielny naszych sukcesów.

Nasze podstawowe wartości biznesowe

Uczciwość
Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w naszej działalności, zarazem oczekując tego samego od naszych kontrahentów. Nie podzielamy maksymy, że cel uświęca środki.

Kreatywność
Nasz kreatywny zespół tworzy innowacyjne rozwiązania dla naszych kontrahentów w każdej dziedzinie rynku nieruchomości. Jesteśmy gorąco zainteresowani w znalezieniu rozwiązań dla twoich problemów!

Wytrwałość
Myślimy w kategoriach długofalowych i na tym też polega nasza praca. Zespół jest z nami od ponad dziesięciu lat, wykazaliśmy się wytrwałością oraz dotrzymaliśmy naszych obietnic nawet w najgorszym okresie kryzysu finansowego. Możesz być pewny, że również dotrzymany naszych obietnic w przyszłości.

Praca zespołowa
Budujemy długotrwałe relacje w trakcie pracy z naszymi dostawcami, klientami oraz innymi kontrahentami jako silny zespół, wzajemnie się szanując i doceniając.

Społeczna odpowiedzialność

Zapewniamy trwałą wartość naszych inwestycji,  wzmacnianie przez nie lokalnej tożsamość i poprawę jakości życia. Z tego właśnie powodu zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem we wszystkim, co robi Futureal. Obejmuje to nie tylko ochronę środowiska, ale także zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi oraz szerszą odpowiedzialność społeczną.

Wierzymy w zrównoważony rozwój. Dążymy do minimalizacji wytwarzania odpadów, zużycia energii i szkodliwych emisji podczas realizacji i eksploatacji naszych projektów, przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych. W rezultacie nasze projekty są zawsze budowane zgodnie z najnowszymi standardami budowlanymi iw wielu przypadkach są pionierami w branży. Stosowany w firmie system ocen zrównoważonego rozwoju BREEAM, uzupełniony o klasyfikację WELL Building, pomaga stworzyć jednolity system, dzięki któremu możemy budować budynki spełniające najwyższe wymagania w każdym aspekcie świadomości ekologicznej. Tworząc nasze osiedla, zwracamy szczególną uwagę na prace związane z kształtowaniem krajobrazu, aby mieszkańcy mogli mieszkać wśród zieleni. W sektorze biurowym na Węgrzech Futureal pomógł spopularyzować system ocen WELL wśród profesjonalistów z branży, mając na celu budowę biurowców, które oprócz ochrony środowiska są również korzystne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu dla ludzi tam pracujących.

Szczególnie ważna jest dla nas ochrona zdrowia ludzi, którzy mieszkają i pracują na terenie naszych projektów. W odpowiedzi na pojawiający się globalny stan zagrożenia zdrowia Futureal uruchomił nową inicjatywę „Stay Safe”, opartą na surowych standardach troski o zdrowie i doświadczeniu firmy WELL, która słynie z podejścia ukierunkowanego na ludzi. Program obejmuje całkowicie nowy sposób myślenia. Obejmuje projektowanie kompleksowych protokołów ochrony zdrowia oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla odwiedzających.

Jesteśmy przekonani, że konieczne jest wyważenie interesów biznesowych z potrzebami lokalnej społeczności. W ramach projektu rewitalizacji miejskiej Corvin Quarter Futureal był głównym sponsorem programu społecznego o wartości 71 milionów euro. Program pomógł podnieść poziom życia ponad 1000 rodzin żyjących w ubóstwie. Rozbudowaliśmy szkoły, odrestaurowaliśmy zabytkowe budynki, wspieraliśmy programy rozwoju nieruchomości mieszkaniowych oraz stworzyliśmy nowe przestrzenie społeczne i infrastrukturę.

W odpowiedzi na kryzys wywołany epidemią koronawirusa Futureal Group odpowiedziała na potrzeby społeczności. W świetle zaistniałych okoliczności zdecydowaliśmy się przenieść całą naszą administrację zakupów nieruchomości online. Ponadto Grupa Futureal przekazała ponad 300 mln HUF na wsparcie walki z epidemią na Węgrzech, w Rumunii i Hiszpanii. Pierwsza część kwoty została przekazana grupie akcji utworzonej przez rząd węgierski w celu wspierania wolontariuszy i działalności charytatywnej Segítünk Egymásnak (Pomagamy sobie nawzajem). Zadeklarowaliśmy również 50 mln HUF na wsparcie działań miasta Budapesztu. Każdego roku nasi pracownicy biorą również aktywny udział w licznych inicjatywach społecznych, takich jak szkoły malarstwa, biegi charytatywne czy loterie fantowe. Cordia, która jest członkiem Futureal Group i czołowego węgierskiego dewelopera mieszkaniowego, jest głównym sponsorem Tihány Half Marathon, który promuje aktywny i zdrowy styl życia.

Futureal jest członkiem-założycielem Węgierskiej Rady Budownictwa Ekologicznego (Hungarian Green Building Council www.hugbc.hu) i zarejestrowanym członkiem Światowej Rady Budownictwa Ekologicznego (World Green Building Council, www.worldgbc.org).

Nasze nagrodzone projekty

Nagrody Cordia

Rozwój nieruchomości Roku 2017

www.iroda.hu

Cordia Park Residence – II. phase

Nagrody Futureal

Nagrody HelloParks