Budownictwo oraz inwestowanie inwestycje nieruchomościowe

Mając na swoim ukończone inwestycje budowlane o wartości 1,3 mld EUR, oraz budowle w toku o wartości 1,4 mld EUR, Futureal stał się dominującym podmiotem środkowoeuropejskiego rynku nieruchomości. Uczestniczymy w przedsięwzięciach renowacji miejskiej o mieszanym przeznaczeniu, w inwestycjach mieszkaniowych, biurowych i handlowych, a także w projektach zagospodarowania i inwestycjach w nieruchomości handlowe; dostarczamy również ustrukturyzowane rozwiązania finansowe.

Zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach

Zasadniczymi aktywami Futureal są ludzie – nasz, liczący ponad 300 osób, zespół doświadczonych specjalistów, jeden z największych w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej. Pracujemy razem w dynamicznym, ukierunkowanym na ludzi nieformalnym środowisku, którego spoiwem są wspólnie wyznawane wartości: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa.

Kim jesteśmy

Futureal jest twoim partnerem i dostawcą rozwiązań. Istota naszej działalności polega na pracy wespół z wami jako silny i zaangażowany zespół w okresie kilkuletnego trwania inwestycji w celu stworzenia wyjątkowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Bez względu na to, czy jesteś naszym klientem, inwestorem, dostawcą usług lub towarów, czy też członkiem miejscowej społeczności, zależy nam, abyśmy byli twoim zaufanym partnerem oraz na terminowym dostarczeniu produktów najwyższej jakości!

Nasze wartości

Zasadnicze znaczenie mają ludzie i wartości. Jesteśmy przekonani, że nasz wewnętrzny sukces jako organizacja oraz zewnętrzny sukces jako partner winne być oparte na naszych wspólnych wartościach: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa, a następnie kierowanie się nimi.

Nasz zespół

Kluczem naszej pomyślności jest zespół składający się z 300 wysokiej klasy specjalistów. Wielu z nich pozostaje z nami od ponad 10 lat, którzy pracują nad rozwojem Futureal i naszych inwestycji, a także nad sobą.

Nasze wartości

Zasadnicze znaczenie mają ludzie i wartości. Jesteśmy przekonani, że nasz wewnętrzny sukces jako organizacja oraz zewnętrzny sukces jako partner winne być oparte na naszych wspólnych wartościach: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa, a następnie kierowanie się nimi.

Nasz zespół

Kluczem naszej pomyślności jest zespół składający się z 300 wysokiej klasy specjalistów. Wielu z nich pozostaje z nami od ponad 10 lat, którzy pracują nad rozwojem Futureal i naszych inwestycji, a także nad sobą.

Kariera

Jeżeli dążysz do doskonałości, postępujesz w głęboko zakorzeniony uczciwy sposób we wszelkich dziedzinach, pozostajesz otwarty i lubisz nieschematyczne myślenie, posiadasz niezbędną dla wieloletnich inwestycji wytrwałość i uważasz się za prawdziwego członka zespołu, to oznacza, że posiadasz kwalifikacje, aby przyłączyć się do naszego zespołu.

Partnerstwa

W trakcie ostatnich 10 lat uczestniczyliśmy w ponad tuzinie pomyślnych partnerstw i wspólnych przedsięwzięciach z inwestorami instytucjonalnymi, innymi przedsiębiorstwami budowlanymi, właścicielami gruntów, najemcami, bankami oraz miastami. Nasze partnerstwa przeszły próbę zarówno w pomyślnych, jak i w ciężkich czasach. Zawsze pozostawaliśmy wierni naszym partnerom, spełniając wszystkie nasze obietnice. Chętnie nawiązujemy współpracę z podmiotami, które podzielają nasze wartości!

Futureal w liczbach

Mając na swoim koncie 800 000 m2 ukończonych inwestycji budowlanych o wartości 1,3 mld EUR, 1 000 000 m2 budowli w toku o wartości 1,5 mld EUR, tuzin międzynarodowych partnerów, oddany zespół 300 specjalistów w zakresie nieruchomości (jeden z największych zespołów specjalistów w tej dziedzinie w Europie Środkowej) oraz liczne nagrody międzynarodowe, zadaniem Futureal jest realizacja celów i pokazanie wam działalności w zakresie nieruchomości z jak najlepszej strony.

Informacje