Zest Healthcare

Uczestnictwo w strukturyzowanej inwestycji kapitałowej, prowadzonej przez ESO Real Estate w spółce będącej deweloperem i operatorem ośrodków typu build-to-suit [tj. pod potrzeby konkretnych klientów] podstawowej opieki zdrowotnej Irlandii, będących przedmiotem długookresowych umów najmu typu pre-let dla Health Service Executive. Jej dedykowany zespół skupia się na wprowadzaniu w swoich projektach innowacji, elastyczności oraz potężnych możliwości organizacyjnych.

Więcej informacji: https://www.zesthealthcare.ie/

Informacje