Michigan – portfel domów jednorodzinnych

W 2012 roku, gdy podjęto decyzję o zakupie nieruchomości w metropolii Detroit, miasto Detroit było klasycznym przykładem miejskiego rozpadu. W tym samym czasie przedmieścia otaczające Detroit bezpośrednio skorzystały z tego rozpadu. Detroit jest największym miastem w Michigan, ale populacja w mieście spadła o 25% w ciągu ostatnich 10 lat do około 700 000 osób. Mimo to nadal jest 18. najbardziej zaludnionym miastem w USA. W 1950 roku w Detroit było prawie 2 miliony osób, ale liczba ta systematycznie spadała dekada po dekadzie, gdy miasto doświadczyło ucieczki na przedmieścia. Założono, że mieszkańcy miasta Detroit będą nadal szukać ucieczki z miasta do większych domów w lepszych, bezpieczniejszych obszarach, z lepszymi systemami szkolnymi na okolicznych przedmieściach obszaru metropolitalnego. Teoria ta przekształciła się w rzeczywistość i odnotowaliśmy znaczny wzrost cen mieszkań, a także wzrost czynszów w metropolii Detroit, w której Futureal pod marką Cordia USA zakupił 100 domów jednorodzinnych, które zostały wyremontowane, wynajęte i zarządzane wraz z partnerem joint venture. Domy zostały niedawno sprzedane za cenę sprzedaży brutto przekraczającą 7 milionów USD.

USA, Michigan, Detroit

Wielkość: 100 domów jednorodzinnych

Informacje