Modena 1

Wiodący węgierski deweloper mieszkaniowy kontynuuje ekspansję międzynarodową w Polsce dzięki zakrojonemu na szeroką skalę projektowi rewitalizacji miast. Cordia nabyła działkę o powierzchni ponad 21 000 m2 położoną w centrum Poznania. Działka była kiedyś siedzibą fabryki odzieży w Modenie, która już nie prowadzi produkcji, ale jest dobrze znana w całej Polsce.

Położony nad brzegiem Warty Poznań jest najstarszym miastem w Polsce i piątą najbardziej zaludnioną osadą, liczącą 570 000 mieszkańców.

Wielkość i skala tego przedsięwzięcia sprawiają, że jest to znacznie więcej niż zwykły projekt mieszkaniowy. Zamiast tego chodzi o rewitalizację całej dzielnicy w samym sercu centrum miasta. Cordia zrealizowała już wiele udanych projektów tego typu na Węgrzech, w tym wielokrotnie nagradzaną rewitalizację Corvin Promenade w Budapeszcie.

Poznańska inwestycja obejmie powstanie nowego kwartału, który połączy funkcje mieszkaniowe i komercyjne. Wielofunkcyjny kompleks powstanie wokół istniejącej alei wielkich platanów. Teren zostanie podzielony pomiędzy strefy publiczne, które umożliwiają dostęp do usług zlokalizowanych na parterach budynków, oraz strefy prywatne, do których dostęp mają tylko mieszkańcy.

Pierwsza faza procesu regeneracji rozpocznie się w 2021 roku i ma się zakończyć w 2023 roku. Kompleks powstanie w ścisłej współpracy z urzędami odpowiedzialnymi za konserwację zabytków, władzami miejskimi oraz organizacjami społecznymi odpowiedzialnymi za zachowanie historycznego charakteru Modeny.

 

Informacje