Impuls dla zrównoważonej przyszłości

Zrównoważona przyszłość

W 2015 r. 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęły 17 celów zrównoważonego rozwoju, które dotyczą kluczowych globalnych wyzwań, takich jak nierówności, niezdrowe środowiska, zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 obiecują lepszą przyszłość dla całej naszej planety i dla miliardów ludzi na całym świecie.

Czynimy świat bardziej przyjaznym do życia

Jako jedna z wiodących grup rozwoju rynku nieruchomości na Węgrzech i w Europie Środkowo-Wschodniej, mamy obowiązek podjąć działania, które pomogą w osiągnięciu tych kluczowych celów. Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez ONZ, w każdym z naszych projektów kładziemy szczególny nacisk na następujące kwestie:

Tworzenie zdrowego i przyjemnego środowiska
Zapewnienie czystej wody pitnej
Dostarczanie przystępnej cenowo i czystej energii
Tworzenie zrównoważonych miast i społeczności
Walka ze zmianami klimatycznymi

Nasze projekty

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem wszystkich działań Grupy Futureal, w tym wszystkich naszych projektów rewitalizacji miast, nieruchomości mieszkalnych i usługowych, rozwoju przemysłowego i biurowego. Nasza praca obejmuje zarówno ochronę środowiska, jak i ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego jednostek.

Najważniejsze założenia BREEAM w praktyce – zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska

Podczas realizacji i funkcjonowania naszych inwestycji minimalizujemy wytwarzanie odpadów, zużycie energii i szkodliwe emisje, pomagając jednocześnie zachować bogactwo świata przyrody.

Podczas realizacji i funkcjonowania naszych inwestycji minimalizujemy wytwarzanie odpadów, zużycie energii i szkodliwe emisje, pomagając jednocześnie zachować bogactwo świata przyrody. Realizujemy nasze projekty zgodnie z systemem klasyfikacji BREEAM, jednym z najwyższych wskaźników dostępnych dla zrównoważonego rozwoju. We wszystkich naszych bieżących projektach stosujemy ekologiczne rozwiązania, takie jak centralne ogrzewanie i związane z nim alternatywne odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne i systemy pomp ciepła air-to-air), a także ładowarki do samochodów elektrycznych. Jedną z kluczowych cech naszych projektów jest obecność łatwo dostępnego transportu publicznego, o czym świadczy fakt, że wszystkie nasze biurowce znajdują się w odległości 300 metrów od najbliższej stacji metra. Przykładamy dużą wagę do powszechnego korzystania z transportu publicznego, dlatego tworzymy parkingi idealne do carsharingu, a także przechowalnie rowerów i przebieralnie.

Thinking WELL – Dla inwestycji skoncentrowanych na ludziach

W sektorze biurowym na Węgrzech Futureal pomógł spopularyzować system ratingów WELL wśród profesjonalistów z branży w celu budowania budynków biurowych, które oprócz ochrony środowiska są również korzystne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu osób tam pracujących.

W sektorze biurowym na Węgrzech Futureal pomógł spopularyzować system ratingów WELL wśród profesjonalistów z branży w celu budowania budynków biurowych, które oprócz ochrony środowiska są również korzystne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu osób tam pracujących. System WELL bada i ocenia wpływ budynków na organizmy ludzi, ich stan zdrowia i samopoczucie, ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w powietrze i wodę, zdrowych opcji żywieniowych, naturalnego światła, ćwiczeń fizycznych, komfortu i świeżości psychicznej. Grupa Futureal stawia sobie za cel realizację wszystkich przyszłych projektów biurowych zgodnie z wytycznymi WELL. W ramach ogólnego podejścia do świadomości ekologicznej, zdrowie użytkowników jest uważane za jeden z najważniejszych czynników w projektowaniu tych budynków. Wielojęzyczne i graficzne znaki w budynkach grupy ułatwiają pracownikom poruszanie się po nich. Sztuka i design również odgrywają kluczową rolę w naszych inwestycjach, dlatego wydzielamy przestrzeń dla współczesnych dzieł sztuki w bezpośrednim sąsiedztwie każdego projektu - czy to dla przyciągającego wzrok obrazu, czy dla rzeźby plenerowej.

Stay Safe – nowy poziom zdrowego środowiska pracy

W odpowiedzi na globalną sytuację zagrożenia zdrowia, Grupa Futureal uruchomiła inicjatywę Stay Safe, która obejmuje opracowanie kompleksowych środków i protokołów zdrowotnych oraz stworzenie bezpiecznego środowiska dla odwiedzających.

Grupa Futureal uruchomiła swoją inicjatywę Stay Safe w odpowiedzi na obecną globalną sytuację zagrożenia zdrowia. Program obejmuje zupełnie nowy sposób myślenia. Przewiduje opracowanie kompleksowych środków i protokołów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stworzenie bezpiecznego środowiska dla odwiedzających.
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla nowych pracowników i gości w budynkach biurowych zarządzanych przez Grupę. Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się regularnie, a pracownicy służby zdrowia są obecni w budynkach.
W ramach inicjatywy Stay Safe, prawie wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne w obecnie realizowanym biurowcu nowej generacji, będą bezkontaktowe. Odwiedzający znajdą automatyczne drzwi i przełączniki świetlne z czujnikami kart, a także znaki bezpiecznej odległości. Windy mogą być obsługiwane za pomocą aplikacji telefonicznej, a toalety będą wyposażone w bezdotykowe spłuczki, bezdotykowe krany i dozowniki mydła.

Rozwiązania w praktyce

W Futureal Group na co dzień pracujemy nad programami i inicjatywami w całej organizacji, aby umożliwić naszym pracownikom stworzenie czegoś trwałego w obszarze ich specjalizacji w zrównoważonym środowisku i odpowiedzialnej kulturze korporacyjnej.

  • Zespół zrównoważonego rozwoju pomaga nam identyfikować i osiągać nasze cele
  • Poszerzamy wiedzę naszych pracowników na temat zrównoważonego rozwoju i usprawniamy procesy korporacyjne dla bardziej przyjaznego świata poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia i kampanie komunikacyjne
  • Oczekujemy również, że nasi podwykonawcy będą przestrzegać najwyższych standardów ochrony środowiska

Prowadzimy również własne biura w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasze działania obejmują:

  • Minimalizację zużycia papieru poprzez wykorzystanie ulepszeń technologicznych i wprowadzenie starannie przygotowanych wytycznych
  • Tworzenie ekologicznego środowiska
  • Zachęcanie do zdrowego odżywiania
  • Selektywne zbieranie odpadów
  • Dostarczanie filtrowanej, czystej wody w całym biurze
  • Udostępnianie ładowarek do samochodów elektrycznych, przechowalni rowerów i przebieralni w celu promowania transportu przyjaznego dla środowiska

Zielone Obligacje Futureal

W Grupie Futureal wierzymy w stanowienie dobrego przykładu poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym opracowaliśmy Środowiskową Strukturę Finansową, która pozwoli nam jeszcze skuteczniej zapewnić finansowanie, na przykład poprzez emisję zielonych obligacji i pożyczek na projekty zrównoważonego rozwoju (aktywa kwalifikowalne).

Kluczowy proces stanową ocena i wybór kwalifikujących się aktywów zielonych (aktywów kwalifikowalnych), takich jak przyjazne dla środowiska projekty (z certyfikatami BREEAM, LEED) i projekty renowacyjne, dlatego też powołaliśmy Komitet Zrównoważonego Finansowania składający się z przedstawicieli kierownictwa Grupy. Komitet jest odpowiedzialny za zapewnienie, że proponowane projekty są zgodne z wartościami i kryteriami ONZ i naszej Grupy, a także zatwierdzone w rocznym planie alokacji i studium wpływu.

Wykaz kwalifikowalnych zielonych aktywów przyjęty przez Komitet i powiązane z nimi procesy są zarządzane i monitorowane przez grupę ekspertów Zielonych Obligacji Futureal.

W 2009 r. grupa Futureal była zaangażowana w tworzenie Hungarian Green Building Council( HuGBC, czyli Węgierskiej Rady Zielonych Budynków). Stowarzyszenie składa się z profesjonalistów z branży budowlanej zajmujących się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, środowiska i architektury, w celu promowania zrównoważonych i korzystnych praktyk budowlanych w kraju. Gábor Radványi, główny architekt Futureal, reprezentował nas w założeniu stowarzyszenia i obecnie jest członkiem zarządu. Jeden z naszych ekspertów utworzył również trasę Green Walk, która z okazji międzynarodowego Światowego Tygodnia Zielonego Budownictwa (World Green Building Week) oferuje możliwość zwiedzenia różnych przykładów węgierskich, przyjaznych dla środowiska budynków, które na co dzień są zamknięte dla zwiedzających. Trasa uwzględnia kilka projektów Grupy Futureal. Dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju Futureal jest Gábor Radványi, a członkami grupy roboczej stowarzyszenia Well są Mónika Vértesy i Edit Ferenczi.

Wiele z naszych projektów zostało wyróżnionych przez Hungarian Green Building Council:

Budapest ONE 3

BREEAM Excellent - Design Stage

HelloParks Maglód

BREEAM New Construction – Excellent

Budapest ONE 1

Etele Plaza

Corvin ONE

Corvin Corner

Nokia Skypark

Corvin Technology Park

Pierwszy budynek biurowy z certyfikatem WELL na Węgrzech

Vision Towers 1

Vision Towers 2

Advance Tower

Corvin Innovation Campus

BREEAM Excellent - Design Stage