Historia Grupy Futureal - Futureal

Historia Grupy Futureal

Od momentu powstania Futureal Group osiągnęła wyjątkowy wzrost: nasza firma, uruchomiona z minimalnym kapitałem, stała się jednym z wiodących graczy na europejskim rynku nieruchomości. Nasz sukces opiera się na inwestycjach wysokiej jakości, innowacyjnych, energooszczędnych i zorientowanych na potrzebach ludzi, które zapewniły firmie dynamiczny rozwoj w ciągu ostatnich dwóch dekad. Te przełomowe projekty wyznaczyły nowe standardy dla branży.

Spis treści

2000-2003

2003

2004

2005

2006

2006

2007

2008/2009

2009

Od roku 2010 do dziś

2011/12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Spis treści

2000-2003

WSPÓLNA PRACA OJCA Z SYNEM, POSZUKUJĄC SWOJEJ DROGI

2003

KONCENTRACJA NA NIERUCHOMOŚCIACH, POD PRZEWODNICTWEM GÁBOR FUTÓ

2004

ODNALEZIENIE NIEZWYKŁEJ INSPIRACJI I WYZWANIA: INWESTYCJA „CORVIN PROMENADE”

2005

BUDOWA SPÓŁKI DEWELOPERSKIEJ

2006

WIELKA TRANSAKCJA

2006

WIELKIE MARZENIE ZACZYNA SIĘ SPEŁNIAĆ

2007

REALIZACJA KORZYŚCI Z WIELKIEJ TRANSAKCJI I POCZĄTEK EKSPANSJI

2008/2009

UDERZA GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY

2009

RADZENIE SOBIE Z GLOBALNYM KRYZYSEM I JEDNOCZESNE WYKORZYSTYWANIE SZANS POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA RYNKU PUBLICZNYM

Od roku 2010 do dziś

REALIZACJA OBIETNIC

2011/12

INWESTOWANIE SKUPIONE NA ZABEZPIECZENIACH PRZED SPADKAMI ORAZ NA SZYBKOŚCI REALIZACJI, WEJŚCIE PO RAZ PIERWSZY NA RYNEK POLSKI

2013

EKSPANSJA PRZEZ ATLANTYK

2014

DALSZY ROZWÓJ

2015

NOWA NADZIEJA: ODBUDOWA POZYCJI SPÓŁKI CORDIA NA WĘGRZECH, EKSPANSJA DO POLSKI, RUMUNII, NIEMIEC

2016

DO PRZODU Z PEŁNĄ PRĘDKOŚCIĄ, SEKURYTYZACJA INWESTYCJI PO WYELIMINOWANIU RYZYKA

2017

DALSZA EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA

2018

KOLEJNA WIELKA TRANSAKCJA, ODZYSKIWANIE KAPITAŁU NA FINANSOWANIE DALSZEGO WZROSTU

2019

PRZYGOTOWANIA DO WEJŚCIA NA RYNKI KAPITAŁOWE, JEDNOCZESNA EKSPANSJA NA NOWE RYNKI

2020

ROZPĘDZA SIĘ CORDIA, TWORZENIE NOWYCH PLATFORM NIERUCHOMOŚCI

2021

PRZYSPIESZENIE W FUTUREAL, URUCHOMIENIE I ROZBUDOWA NOWYCH PLATFORM NIERUCHOMOŚCIOWYCH

2022

ROZBUDOWA PLATFORM, REAKCJA NA SPOWOLNIENIE, NOWA ERA MAKRO

2000-2003

WSPÓLNA PRACA OJCA Z SYNEM, POSZUKUJĄC SWOJEJ DROGI

Po sprzedaży zakładu produkcji słodyczy „Fundy”, należącego do dr. Pétera Futó, którego historia sięgała trzech pokoleń, i po powrocie Gábora Futó ze studiów na Harwardzie ojciec (dr Péter Futó) i syn (Gábor Futó) w ramach ścisłej współpracy partnerskiej zakładają Futureal Holding Zrt jako spółkę inwestycyjną o zróżnicowanym przedmiocie działalności, obejmującym między innymi:

 • wykup od dziesiątków właścicieli (w starciu o charakterze przejęcia) spółki holdingowej (ISZH Rt.) z częściowym udziałem właścicielskim w Raiffeisen Banku i kilku innych firmach.
 • częściowy odkup zakładu produkcji słodyczy należącego dawniej do Pétera i wieloletnie próby wykupu dużego przedsiębiorstwa z branży słodyczy;
 • dwuetapowa inwestycja mieszkaniowa obejmująca 142 lokale (La Siesta) pod kierownictwem Tibora Földi.

2003

KONCENTRACJA NA NIERUCHOMOŚCIACH, POD PRZEWODNICTWEM GÁBOR FUTÓ

 • Po pomyślnym zakończeniu wysoce rentownego wyjścia z inwestycji ISZH. Gábor przedstawia propozycję skoncentrowania działalności na branży nieruchomości i zbudowania spółki dewelopersko-inwestycyjnej.
 • Założenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, również pod nazwą Futureal, stanowiącego współwłasność Pétera i Gábora Futó, została założona z kapitałem poniżej 4 mln euro, koncentrując się na nieruchomościach, które stanowiły główny przedmiot działalności, a pozostałe zakresy działalności były stopniowo ograniczane i wycofywane.
 • Gábor Futó zostaje dyrektorem generalnym nowej firmy Futureal zajmującej się nieruchomościami, odpowiedzialnym za strategię, transakcje na rynku nieruchomości, inżynierię finansową oraz montaż i kierowanie zespołem, Péter Futó kieruje relacjami zewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem relacji z gminami, Tibor Tatár zostaje zatrudniony na stanowisko dyrektora ds. projektów, podczas gdy Tibor Földi jest liderem projektów mieszkaniowych.
 • Kupno i częściowa sprzedaż inwestycji magazynowej.
 • Pierwszy kontakt z proponowanym projektem rewitalizacji miasta – Corvin-Szigony nawiązany przez Gábora (podczas próby odnalezienia zagubionego psa w dzielnicy IX). Zostaje negocjowane wspólne przedsięwzięcie z lokalnym deweloperem mieszkaniowym i złożone zostaje ostatecznie nieudana oferta nabycia praw i obowiązków deweloperskich w przetargu publicznym. Proces wygrywają 4 firmy budowlane.

2004

ODNALEZIENIE NIEZWYKŁEJ INSPIRACJI I WYZWANIA: INWESTYCJA „CORVIN PROMENADE”

 • Stopniowy wykup czterech podmiotów, którym przypadły prawa do realizacji największej inwestycji rewitalizacji centrum miasta w Europie Środkowej i Wschodniej, na terenie największego slumsu Budapesztu, gdzie 95% populacji należało do mniejszości romskiej i od dekad żyło w głębokiej biedzie, większość mieszkań pozbawiona była toalet, a średnia powierzchnia mieszkań zajmowanych przez duże rodziny wynosiła 30 m2.
 • Ta niezwykle trudna inwestycja miała stać się następnie„najlepszą w Europie inwestycją wielofunkcyjną”.
 • Uruchomienie procesu planowania wielofunkcyjnej inwestycji „Corvin Promenade” z udziałem kilku lokalnych, wiodących architektów oraz Harvard Design School.
 • Renegocjacja umowy z miastem w sprawie zabudowy, dzięki czemu nadano nowe tempo i umożliwiono elastyczną realizację, a zmiana miejscowego planu zagospodarowania pozwoliła na wybudowanie częściowo zabudowanej promenady handlowej.
 • Futureal wykupuje 38% Budapeszteńskiego Hurtowego Rynku Owoców i Warzyw w trzech transakcjach.

2005

BUDOWA SPÓŁKI DEWELOPERSKIEJ

 • Stworzenie nadzwyczajnego zespołu młodych profesjonalistów, którzy z entuzjazmem podjęli wyzwanie przekształcenia Corvin z problematycznego slumsu w kwitnące centrum miasta z bardzo ograniczonym kapitałem zainwestowany w biznes.
 • Do zespołu dołączył między innymi Pal Darida, odpowiedzialny za zarządzanie finansowaniem zewnętrznym z kredytów bankowych, oraz Jozsef Balogh jako szef działu technicznego.
 • Stworzenie nowej marki B2C dla inwestycji mieszkaniowych pod nazwą CORDIA; Futureal nadal koncentruje się na projektach komercyjnych i B2
 • Rozpoczęcie intensywnych działań brandingowych i marketingowych dla Corvin Promenade, prowadzonych przez BrandArt, agencję projektowo-marketingową należącą do Zsuzsa Futóné Szántó.
 • Futureal tworzy spółkę joint venture zajmującą się zagospodarowaniem terenu na dużą skalę na Madarhegy

2006

WIELKA TRANSAKCJA

 • Gábor Futó – przeświadczony, że lepszego czasu nie można było sobie wymarzyć (stuprocentowy wpływ na rynek i szybujące ceny nieruchomości) – negocjuje sprzedaż i finansowanie terminowe Corvin Plaza (nowy pomysł na miejski komponent handlowy przedsięwzięcia Corvin Promenade, który nie miał wówczas nawet pozwolenia na budowę) na rzecz Klepierre S.A. Transakcja ta ostatecznie okazała się jedną z największych i najbardziej rentownych transakcji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Transakcja, generująca ponad 30-krotny zwrot z całkowitego kapitału, jaki kiedykolwiek zainwestowano w Futureal, miała się stać się przełomowym momentem w historii Grupy Futureal, zapewniając jej nie tylko podstawy finansowe pod realizację projektu Corvin, ale też umożliwiając przetrwanie światowego kryzysu finansowego i ekspansję na nowe rynki.
 • Ryzyko związane z transakcją było eliminowane w taki sposób, że firma Futureal ostatecznie nie ponosiła żadnego ryzyka związanego z wynajmem, przychodem, ani też ryzyka finansowego, a sama transakcja wynegocjowana została tak, że większość korzyści wpłacona została z góry w momencie wydania pozwolenia na budowę.

2006

WIELKIE MARZENIE ZACZYNA SIĘ SPEŁNIAĆ

 • Początek budowy, przedwstępna sprzedaż (w Irlandii) pierwszego budynku mieszkalnego (Premiere Haz) i pierwszego biurowca (Corvin One) przy Corvin Promenade.
 • Bardzo trudny proces przekonywania klientów i najemców, aby nie przejmowali się obecnym stanem slumsu o tragicznej reputacji ani olbrzymią biedą, i jednocześnie uwierzyli w przyszłość, którą zaplanowaliśmy.
 • Stworzenie największej inwestycji w budownictwo socjalne od upadku socjalizmu, pomoc w obsłudze ewakuacji istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki, rozpoczęcie renowacji kilku pozostałych historycznych budowli.
 • Ostatecznie wyprowadzono 1100 rodzin, które otrzymały rekompensatę pieniężną lub przeniosły się w obrębie tej samej dzielnicy do mieszkań socjalnych w lepszym stanie, odnowionych lub całkiem nowych, a tym samym znaczna poprawa sytuacji życiowej.
 • Prace planistyczne przy Promenadzie – nowo tworzonej przestrzeni publicznej, która miała stać się sercem całego projektu.

2007

REALIZACJA KORZYŚCI Z WIELKIEJ TRANSAKCJI I POCZĄTEK EKSPANSJI

 • Transakcja z Klepierre została sfinalizowana, w ten sposób zabezpieczono podstawy finansowe do przyszłej ekspansji, a także utworzenie oddzielnego biura rodzinnego.
 • Ekspansja na Rumunię w celu rozwoju centrów handlowych w ramach joint venture pomiędzy Gáborem i jego szwagrem Eranem Socherem.
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z budową centrum handlowego Gold Plaza (które ma powstać w Baia Mare, Rumunia) poprzez sprzedaż centrum na rzecz Immoeast AG jeszcze przed faktycznym zakupem gruntu pod zabudowę i pozyskanie 80% wymaganego kapitału własnego od Immoeast.
 • Rozpoczyna się zabezpieczanie gruntów i długotrwały proces planowania przyszłych obiektów Etele Plaza i Budapest One, w miejscu, które miało stać się największym węzłem transportu wielomodalnego w Budapeszcie po otwarciu nowej linii metra (z ogromnym opóźnieniem).
 • Rozpoczęcie kilku inwestycji mieszkaniowych.

2008/2009

UDERZA GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY

 • Globalny kryzys finansowy zaczyna zagrażać planom ekspansji i przekłada się na niezwykle głębokie trudności gospodarcze i finansowe.
 • Wprawdzie na całości zadłużenia grupy brak jest praw regresu, podejmowana jest jednak świadoma decyzja o braku opóźnień w spłacie wszelkich kredytów bankowych, zapłacie należności podwykonawcom naszych generalnych wykonawców dotkniętych upadłością, a także ukończeniu wszystkich inwestycji firmy.
 • Gábor otwiera Finext Capital: rodzinne biuro finansowane w drodze przeniesienia części zysków z transakcji z Klepierre.

2009

RADZENIE SOBIE Z GLOBALNYM KRYZYSEM I JEDNOCZESNE WYKORZYSTYWANIE SZANS POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA RYNKU PUBLICZNYM

 • Kontynuacja wszystkich inwestycji w trakcie globalnego kryzysu finansowego, upadłość wszystkich generalnych wykonawców poza jednym, klienci wycofujący się z umów sprzedaży i najmu, olbrzymie trudności w pozyskiwaniu finansowania z banków i zagrożone uzgodnienia dotyczące wychodzenia z inwestycji.
 • Rozwój Corvin Plaza, Gold Plaza, biurowca Corvin One i wszystkich projektów mieszkaniowych postępuje w niezwykle trudnych warunkach ekonomicznych i finansowych.
 • Poszukiwanie możliwości wyższego zwrotu na rynkach publicznych aniżeli prywatnych – Gábor inwestuje dużą część kapitału spółki w korzyści z obrotu notowanymi obligacjami, aktywne strategie inwestowania w zamknięte fundusze, spółki nieruchomościowe i obligacje, które generują wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie ponad 50% w ciągu dwóch kolejnych lat.
 • Duża porażka: nieudane ostatecznie przejęcie kontroli nad spółką Conwert Immobilien AG, która była wówczas największym podmiotem wynajmującym powierzchnie mieszkalne w Austrii, zarządzającym 24 000 mieszkań czynszowych w Austrii i Niemczech o ekstremalnie obniżonej wycenie.

Od roku 2010 do dziś

REALIZACJA OBIETNIC

 • Oddanie kilku inwestycji, w tym Corvin Plaza, cztery kolejne biurowce przy Corvin Promenade, Gold Plaza, wynajmowanie powierzchni podczas światowego kryzysu finansowego, kryzysu euro i wewnętrznych kryzysów na Węgrzech.
 • Reorganizacja spółki mająca na celu orientację na wyszukiwanie nowych możliwości na niezwykle trudnym rynku.

2011/12

INWESTOWANIE SKUPIONE NA ZABEZPIECZENIACH PRZED SPADKAMI ORAZ NA SZYBKOŚCI REALIZACJI, WEJŚCIE PO RAZ PIERWSZY NA RYNEK POLSKI

 • Przeprowadzono reorganizację grupy, w strukturze której działalność na rynku nieruchomości na Węgrzech miała funkcjonować w ramach Futureal Development Holding (FDH), i założona została odrębna spółka Futureal Real Estate Holding Ltd. (FREH), w której inwestorem większościowym był Gábor i której głównym przedmiotem działalności miała być ekspansja i współpraca partnerska z innymi podmiotami.
 • Uruchomienie partnerskiego programu preferencji kapitałowych, mającego na celu błyskawiczne uruchamianie zamrożonych inwestycji dobrej jakości i zabezpieczanie przed spadkami.
 • Preferencyjne dokapitalizowanie zatrzymanej realizacji centrum handlowego Nova Park w Polsce, pozyskanie finansowania działalności deweloperskiej na poziomie 50 mln euro podczas kryzysu w strefie euro.
 • Preferencyjna inwestycja kapitału w projekty polskiego dewelopera mieszkaniowego w trudnej sytuacji finansowej.
 • Porozumienie z KPMG w sprawie wybudowania nowej siedziby (Vision Towers) na terenie, który nie stanowi jeszcze własności Futureal, uruchomienie inwestycji w pierwszą siedzibę naszej firmy.

2013

EKSPANSJA PRZEZ ATLANTYK

 • Gábor wraz ze swym szwagrem Eranem Socherem uruchamia jako całkowicie odrębne przedsiębiorstwo platformę wynajmu domów jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych (w Atlancie, Indianapolis i okolicach Detroit), co ma stanowić ryzykowną próbę korzystnego inwestowania na zmieniających się obszarach rynku mieszkaniowego, których przesunięcia wynikają ze światowego kryzysu finansowego.
 • Przeanalizowano kilka firm typowanych na potencjalnych wspólników oraz możliwości inwestycji w projekty biurowe i strategiczne grunty w Stanach Zjednoczonych.
 • Zlecono prace zespołowi doradztwa inwestycyjnego Finext Capital w Herzliya w Izraelu.
 • Oddanie drugiego etapu Corvin Promenade

2014

DALSZY ROZWÓJ

 • Nabycie Sziget Center, pierwszej inwestycji handlowej Futureal przeznaczonej do repozycjonowania (lokalny park handlowy typu strip mall).
 • Umowa w sprawie realizacji 25 000 m2 powierzchni GLA pod indywidualny projekt centrali badawczo-rozwojowej Nokia Systems i tym samym aktywizacja drugiego krańca Corvin Promenade.
 • Przygotowania do otwarcia własnej spółki deweloperskiej zajmującej się projektami mieszkaniowymi w Polsce wraz z nabyciem terenu Ogrodu Cystersów.
 • Przekazanie do użytkowania Corvin Corner, czyli szóstego budynku biurowego przy Corvin Promenade, a także Vision Towers (KPMG), Nowe Bochenka w Krakowie, kolejne etapy inwestycji mieszkaniowych Corvin.

2015

NOWA NADZIEJA: ODBUDOWA POZYCJI SPÓŁKI CORDIA NA WĘGRZECH, EKSPANSJA DO POLSKI, RUMUNII, NIEMIEC

 • Po sześciu latach bierności rynku inwestycji mieszkaniowych na Węgrzech, gdzie działalność deweloperska prowadzona była w ograniczonym zakresie (jedna inwestycja rocznie) ponownie uruchamia się spółka Cordia pod wewnętrznym hasłem „prędkość”, podejmując intensywne prace przy poszerzaniu zasobu gruntów i przygotowywaniu zespołu na oczekiwany przez nas (słusznie) boom na inwestycje mieszkaniowe.
 • Otwarcie własnych spółek operacyjnych Cordia w Polsce – pierwsza w Krakowie.
 • Portfel inwestycji mieszkaniowych jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych zbliża się do osiągnięcia założonego celu 500 lokali.
 • Pierwsza inwestycja Futureal w mieszkania na wynajem w Niemczech (nabycie pięciu budynków w Kaiserslautern).
 • Wysoko strukturyzowana inwestycja finansowana kredytem mezzanine od Caelum w ramach realizacji ParkLake Plaza, we współpracy joint venture z Sonae Sierra w Bukareszcie (Rumunia).

2016

DO PRZODU Z PEŁNĄ PRĘDKOŚCIĄ, SEKURYTYZACJA INWESTYCJI PO WYELIMINOWANIU RYZYKA

 • Oddanie do użytkowania i sprzedaż inwestycji Nokia Skypark i Sziget Center, przynoszące nadzwyczajny poziom zwrotu.
 • Rozpoczęcie realizacji dwuetapowej inwestycji biurowej Advance Tower w ramach wspólnego przedsięwzięcia z właścicielem gruntu.
 • Jako główna innowacja finansowa, Gábor Futó i Rezső Ezer opracowują mechanizm sekurytyzacyjny dla Cordia, portfela projektów mieszkaniowych pozbawionych ryzyka, z dużymi współinwestycjami lokalnych i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Model staje się motorem finansowym napędzającym rozwój Cordii
 • Założenie CORDIA INTERNATIONAL ZRT. – nowej spółki handlowej zajmującej się deweloperską działalnością mieszkaniową na Węgrzech Grupy Futureal w ramach FDH.
 • Rozpoczęcie sprzedaży 1500 inteligentnych domów w Budapeszcie.

2017

DALSZA EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA

 • Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu Budapest One – największego biurowca w Budapeszcie i kluczowego projektu rewitalizacji miejskiej South Buda City Center ze szczególnym naciskiem na transport publiczny.
 • Cordia wchodzi na rynek warszawski uruchamiając inwestycje Rodziewiczówny i Kopalniana, a także trójmiejski, wraz z nabyciem działki pod inwestycję Jaśkowa Dolina.
 • Cordia pojawia się w Bukareszcie, uruchamiając dwuetapową inwestycję Parcului 20.
 • Gábor rozpoczyna rozmowy z byłym zespołem zarządczym Brack Capital Properties N.V. dotyczące wspólnej budowy platformy inwestycji mieszkaniowych w Niemczech

2018

KOLEJNA WIELKA TRANSAKCJA, ODZYSKIWANIE KAPITAŁU NA FINANSOWANIE DALSZEGO WZROSTU

 • Futureal sprzedaje wszystkie istniejące budynki biurowe przy Corvin Promenade funduszom nieruchomości OTP i przeprowadza sprzedaż terminową budynków biurowych Corvin 5 i Corvin 6 w ramach największej transakcji dotyczącej powierzchni biurowych w historii Węgier.
 • Rozpoczęcie robót budowlanych przy Etele Plaza – największym centrum handlowym w części Buda Budapesztu.
 • Futureal wychodzi z inwestycji w Kaiserslautern i ParkLake Plaza, generując nadzwyczajne zwroty.
 • Futureal staje się inwestorem-założycielem ARGO Properties N.V., a wśród innych inwestorów znajdują się firmy ubezpieczeniowe Clal i Phenix. Argo zaczyna się szybko rozwijać jako podmiot wynajmujący powierzchnie mieszkaniowe w Niemczech, przede wszystkim w Lipsku i Dreźnie.
 • Cordia uruchamia drugi projekt sekurytyzacji również dla międzynarodowych projektów i kontynuuje realizację licznych inwestycji mieszkaniowych.

2019

PRZYGOTOWANIA DO WEJŚCIA NA RYNKI KAPITAŁOWE, JEDNOCZESNA EKSPANSJA NA NOWE RYNKI

 • Strategiczna reorganizacja Futureal Group, zmiana poprzedniego podziału Węgry vs. International na podział Residential vs. Commercial oraz przygotowanie zarówno Cordia International Zrt. (obecnie będąca również właścicielem międzynarodowych projektów mieszkaniowych i inwestycji) oraz nowo utworzonej Futureal Holding B.V. w celu uzyskania dostępu do międzynarodowych rynków obligacji
 • Futureal sprzedaje Advance Tower funduszowi nieruchomości Erste i dokonuje sprzedaży budynków biurowych Corvin 5 i 6 funduszom OTP inwestującym w nieruchomości.
 • Cordia International Zrt. przeprowadza pierwszą emisję 7-letnich obligacji ze stałym kuponem 4%, denominowanych w HUF (44 mld HUF), a w historycznej ofercie uczestniczy zróżnicowana grupa 50 inwestorów instytucjonalnych.
 • Cordia prowadzona przez Tibora Földi’ego and Mauricio Mesa Gomeza wchodzi na rynek hiszpański, nabywając dwa tereny pod inwestycje mieszkaniowe na Costa del Sol.
 • Cordia wchodzi do Poznania, kupując starą fabrykę odzieżową Modena w centrum miasta.

2020

ROZPĘDZA SIĘ CORDIA, TWORZENIE NOWYCH PLATFORM NIERUCHOMOŚCI

 • Gábor Futó i Rudolf Nemes uzgadniają stworzenie platformy realizacji inwestycji logistycznej HELLOPARKS, początkowo koncentrującej się na możliwościach rynku węgierskiego i zorientowanej na wzrost. Powstaje wiodący na rynku zespół.
 • Pomimo pandemii Futureal Development zabezpiecza najemców – centrale dużych firm dla swoich kolejnych inwestycji biurowych: Vodafone w Budapest One, etap II, oraz British Telecom w Budapest One, etap III. Zabezpieczane jest długoterminowe finansowanie realizacji tych budynków biurowych oraz niemal 0% swapy długoterminowe.
 • Cordia, korzystając z historycznie niskich stóp procentowych, emituje drugą serię 10-letnich obligacji z prawem pierwszeństwa denominowanych w HUF, 10-letnich obligacji ze stałym 3,5% kuponem (40 mld HUF).
 • Cordia dokonuje podwyższenia kapitału POLNORD S.A., polskiej giełdowej spółki deweloperskiej, przejmując faktycznie kontrolę nad tą spółką przy bardzo atrakcyjnej wycenie i zyskując olbrzymi, choć wymagający dużych nakładów pracy, zasób gruntu. Następnie Cordia przejmuje pełną kontrolę nad Polnord w drodze przetargu publicznego.
 • Cordia wchodzi na rynek inwestycji mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii poprzez nabycie spółki BLACKSWAN PROPERTY, dewelopera z Birmingham, którego działalność skupia się przede wszystkim na realizacji budynków pod wynajem.
 • Cordia wchodzi na rynek tanich mieszkań w Wielkiej Brytanii, nabywając ST. ARTHUR HOMES – organizację zajmującą się udostępnianiem mieszkań socjalnych na zasadach komercyjnych, skupioną przede wszystkim na rynku współwłasności.
 • Rozpoczynają się przygotowania do kolejnej inwestycji o skali zbliżonej do Corvin – kompleksowe nabycie dużego portfela gruntów z 1,2 km nieprzerwanego nabrzeża Dunaju i dwiema stacjami metra. Rozpoczyna się także opracowywanie koncepcji projektowej i proces planowania inwestycji MARINA CITY, obejmującej 300 000 m2 (Fut, Cordia)
 • Realizowany jest program darowizn o wartości ponad miliona euro jako pomoc dla miast w stawieniu czoła wyzwaniom wiążącym się z pandemią Covid-19. Grupa przechodzi na pracę zdalną i wprowadza inicjatywy „Stay Safe”.

2021

PRZYSPIESZENIE W FUTUREAL, URUCHOMIENIE I ROZBUDOWA NOWYCH PLATFORM NIERUCHOMOŚCIOWYCH

 • Futureal wykorzystuje historycznie niskie stopy procentowe, przeprowadzając cztery emisje obligacji, które zakończyły się sukcesem – w tym zielone obligacje 10-letnie oraz obligacje 15-letnie, denominowane w HUF, jak również obligacje z prawem pierwszeństwa o stałym oprocentowaniu, niezabezpieczone, z kuponami odpowiednio 4% i 3,5%, w łącznej wysokości ponad 300 mln euro.
 • HelloParks dokapitalizowane przez Futureal Holding B.V., nabywanie strategicznych zasobów gruntów na terenie Budapesztu, obsługa realizacji na poziomie niemal 1 000 000 m2 powierzchni wynajmowalnej brutto, a także opracowanie strategii „megapark”.
 • Uruchomienie Futureal Investment Partners: Gábor Futó i Karol Pilniewicz uzgadniają założenie platformy zarządzania oportunistycznymi inwestycjami w nieruchomości. Założenie zespołu inwestycyjnego o dużym doświadczeniu.
 • Futureal Development organizuje współpracę z centralą IBM jako głównym najemcą budynku biurowego Corvin 7. Zabezpieczane jest długoterminowe finansowanie.
 • Otwiera się Etele Plaza, największa inwestycja handlowa Futureal.
 • Cordia rozszerza zakres realizowanych przez siebie w Wielkiej Brytanii inwestycji w budownictwo socjalne, nabywając AUXESIA HOMES – organizację komercyjną zapewniającą mieszkania socjalne, działającą na zasadach wspólnej własności i oferującą przystępne czynsze.
 • Spółka ARGO wchodzi na giełdę papierów wartościowych w Tel Awiwie – duży sukces pierwszej oferty publicznej.

2022

ROZBUDOWA PLATFORM, REAKCJA NA SPOWOLNIENIE, NOWA ERA MAKRO

 • Futureal Investment Partners nabywa dwa centra handlowe (Bemowo w Warszawie i Manhattan w Gdańsku) oraz biurowiec (Wratislawia we Wrocławiu) w celu zmiany pozycjonowania na rynku.
 • HelloParks uzyskuje pozycję lidera i ponad 40% udziału w rynku nowych inwestycji logistycznych i przemysłowych na terenie Budapesztu. Zawierane są wieloetapowe umowy o finansowanie na poziomie Megapark z bankami: Erste, Raiffeisen i KBC.
 • Futureal Development oddaje dwa pozostałe etapy budynku biurowego Budapest One.
 • Cordia oddaje kilka dużych inwestycji na terytorium Polski i Węgier, w tym Grand Corvin – ostatni budynek mieszkalny przy Corvin Promenade; jednocześnie kontynuuje realizację tysięcy mieszkań w pięciu krajach, na terenie których prowadzi działalność.
 • Ukończono etap zagospodarowania terenu dla Marina City po zawarciu kilku transakcji dotyczących gruntów oraz uzyskania planu zagospodarowania, złożenie wniosków o pozwolenia na budowę dla kilku etapów.
 • Tomasz Łapiński, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska prowadzi intensywną restrukturyzację Polnord S.A., w tym zagospodarowanie strategicznych działek w Warszawie i Trójmieście, sprzedaż niestrategicznego banku gruntów oraz przejęcie spółki prywatnie.
 • W reakcji na wszczętą przez Rosję wojnę z Ukrainą uruchomiony został program pomocy uchodźcom z Ukrainy o wartości ponad miliona euro, jak również kilka inicjatyw wewnętrznych, w tym przedszkole, obiekty tymczasowego zakwaterowania (z których korzystają tysiące uchodźców), obiekty magazynowe jako wsparcie dla miast przy organizacji pomocy rzeczowej itp.
 • Utworzono znaczne rezerwy środków pieniężnych w oczekiwaniu na nadchodzące niespokojne czasy.